• Česky
 • English
 • Deutsch
 • čtvrtek 27. 2. 2020, svátek má Alexandr, zítra Lumír

  Zásady

  Zásady pro poskytování nájmu bytů, které jsou v majetku Města Kojetína,
  a pro poskytování nájmu parkovacích míst v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město, byly schváleny Radou města Kojetína dne 29.01.2019 usnesením č. R 105/01-19 a nabývají účinnosti dne 01.02.2019.

  - Příloha č. 1 - Žádost o nájem obecního bytu - pdf
  - Příloha č. 2 - Žádost o výměnu obecního bytu - pdf
  - Příloha č. 3 - Přehled přiřazených parkovacích míst k bytům v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I – Město - pdf

  Zásady pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou
  byly schváleny usnesením rady města č. R 1731/12-13 ze dne 10.12.2013 s účinností od 1.1.2014

  Dodatek č. 1 schválila Rada města usnesením č. R 1128/03-17 ze dne 15.03.2017 a nabývá účinnosti dne 15.03.2017
  - Příloha č. 1 - Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou - pdf
  - Příloha č. 1 - Žádost o společný nájem bytu v domě s pečovatelskou službou - pdf
  - Příloha č. 2 - Seznam DPS s počty a velikostmi bytů se stanovením maximálního počtu osob, které mohou žít v bytech v DPS - pdf

  Dodatek č. 2