• Česky
 • English
 • Deutsch
 • čtvrtek 27. 2. 2020, svátek má Alexandr, zítra Lumír

  Veřejné zakázky

  Profil zadavatele

  Umístěn na: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-775726222/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-775726222  platný  

  http://www.kdv.cz/profil.php?ic=00301370 neaktuální

  Veřejné zakázky malého rozsahu

  č. datum zveřejnění Název zakázky výzva dokumentace termín podání čas dodavatel vítězná cena (Kč bez DPH) smlouva (nad 500 tis. Kč)
  43 15.3.2017 Rekonstrukce Tržního náměstí  - zpracování PD pdf pdf , pdf 23.3.2017 9:00 29209081 NELL PROJEKT s.r.o. 228 000 x
  44 15.3.2017 Rekonstrukce ul. Sladovní - zpracování PD pdf pdf , pdf 23.3.2017 9:00 29209081 NELL PROJEKT s.r.o. 179 000 x
                       
  45 10.4.2017 vypracování PD na projekt " zateplení a stavební úporavy MŠ Hanusíkova v Kojetíně" pdf x 18.4.2017 10:00 26142911 BM BAUMAS s.r.o. 231 000 x
  46 22.3.2017 Pojištění města Kojetín pdf pdf , pdf 18.4.2017 12:00 46973451 Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. 269 996 x
  47 22.3.2017 Nákup služebního vozidla pro účely Městského úřadu Kojetín pdf pdf 31.3.2017 9:00 63491257 AUTOSHOP PAULUS, spol s r.o. 432 592 x
  48 20.4.2017 Rekonstrukce koupaliště II. etapa x x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol.s.r.o. 4 196 402 pdf
  49 20.4.2017 Sportovní areál Sokolovna, osvětlení venkovních kurtů x x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol.s.r.o. 1 651 502 pdf, pdf
  50 20.4.2017 Sportovní areál Sokolovna, stavební objekty x x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol.s.r.o. 824 059 pdf
  51 14.6.2017 vypracování PD na objekt KD Kojetín pdf zip 19.6.2017 9:00 68604238 Ing. Pavel Krampla 1 223 300 pdf
  52 14.6.2017 vypracování PD na objekt Poliklinika v Kojetíně pdf zip 19.6.2017 9:00 26142911 BM-BAUMAS, spol. s.r.o. 954 794 pdf
  53 20.10.2017 ZŠ Sv. Čecha interakt.tabule pdf zip 10.7.2017 9:00 25353233 SHARP CENTRUM OLOMOUC s.r.o. 73 653 pdf
  54 20.10.2017 ZŠ Sv. Čecha jazyková učebna pdf zip 10.7.2017 9:00 26843935 Z+M Partner, spol. s r.o. 254 342 pdf
  55 20.10.2017 ZŠ Sv. Čecha výpočetní technika x x 10.7.2017 9:00 88715906 Jaromír Kubík 449 944,55 pdf
  56 20.10.2017 Hřbitov x x 10.7.2017 9:00 64608727 TECHNIS Kojetin spol.s r.o. 2 268 918 pdf
  57 20.10.2017 Mlýnská x x 10.7.2017 9:00 64608727 TECHNIS Kojetin spol.s r.o. 6 627 127,35 pdf
  58 20.10.2017 Chodníky Míru + Beneše x x 10.7.2017 9:00 64608727 TECHNIS Kojetin spol.s r.o. 3 062 299,23 pdf, pdf
  59 24.11.2017 Dodavatel vstupního auditu, dalších služeb a pověřence pro ochranu osobních údajů v souvislosti s GDPR pro Město Kojetín pdf x 5.12.2017 9:00 27244784 BDO Advisory s.r.o. 125 000,      168 000 x
  60 1.12.2017 Obřadní síň stavební práce pdf pdf 12.12.2017 9:00 88916944 Oldřich Vaculík 362 766 x
  61 1.12.2017 Obřadní síň truhlářské práce pdf pdf 12.12.2017 9:00 73254118 Tomáš Janoušek 883 290 pdf
  62 4.1.2018 Obřadní síň dodávka židlí pdf pdf , pdf 12.1.2018 9:00 26339269 ARBYD CZ s.r.o. 331 893 x
  63 18.1.2018 Dětské hřiště "JIH" x x x x 64607827 TECHNIS Kojetín spol. s.r.o. 3556844 pdf, pdf, pdf, pdf
  64 5.4.2018 rekonstrukce KD Kojetín - koordinátor BOZP a TDI pdf pdf, pdf, pdf 13.4.2018 9:00 25383337 IBS Přerov s.r.o. 166 900 pdf pdf pdf pdf
  65 23.04.2018 Cyklostezka Kojetín - Tovačov, k.ú. Kojetín x x x x 64631109 Regionální agentura  pro rozvoj střední Moravy, z.s.p.o. 10146 x
  66 23.04.2018 Cyklostezka Kojetín - Bezměrov - II. Etapa x x x x 64631109 Regionální agentura  pro rozvoj střední Moravy, z.s.p.o. 176181 x
  67 23.04.2018 Rekonstrukce chodníků ulice Palackého x x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol. s.r.o. 1557482 pdf
  68 23.04.2018 Rekonstrukce Tržní náměstí x x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol. s.r.o. 604832 pdf
  69 2.5.2018 Střecha ZŠ Sladovní 492 Kojetín x x x x 45183643 Chalánek Miroslav 173 120 x
  70   Výměna termatex. akustických podhledů a LED světel v učebnách č.116,212,214 v ZŠ nám.Míru v Kojetíně x x x x 88916944 Oldřich Vaculík 244 168,65  
  71 11.07.2018 Výmalba společných prostor a nátěry  objektu DPS j. Peštuky č.p. 1322 x x x x 25343530 Malířství Šipoš s.r.o. 218 350  
  72 11.07.2018 Rekonstrukce kotelny DPS St. Masára x x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol. s.r.o. 594 600 pdf
  73 10.09.2018 Nákup nového automatizovaného knihovního systému pro účely spojené s hlavní činností Městského kulturního střediska Kojetín – pracoviště Městská knihovna“ pdf pdf 19.09.2018 17:00 05700582 Tritius Solutions a.s. 246.008,00  
  74 03.10.2018 Rekonstrukce bytu č. 21 DPS E. Beneše x x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol. s.r.o. 171 584 x
  75 04.10.2018 Dodávka prodejního stánku Kojetín x x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol. s.r.o. 411 548 x
  76 25.10.2018 Dodání PC pro MĚSTO KOJETÍN pdf pdf 02.11.2018 09:00 29242681 DC4 CZ, a.s. 342 360 x
  77 18.12.2018 Rekonstrukce bytu č. 5 DPS E. Beneše x x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol. s.r.o. 173 545 x
  78 29.01.2019 Rozšíření MK II., Sladovní x x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol. s.r.o. 2 064 624,21 pdf
  79 29.01.2019 Revitalizace hřbitova - Křížová cesta - osazení x x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol. s.r.o. 162 893 x
  80 29.01.2019 Nové VO Sladovní,Polní,Sadová a oprava chodníku Polní x x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol. 1 776 859,50 pdf
  81 29.01.2019 Rozšíření MK II. Sladovní - Dodatek x x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol. 2 064 624,21 pdf
  82 07.03.2019 Rekonstr. Bytu č. 14 DPS E. Beneše x x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol. 191 318 x
  83 07.03.2019 Rekonstr. Bytu č. 22 DPS E. Beneše x x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol. 199 564 x
  84 27.03.2019 PD Rekonstr. Plynové kotelny ZŠ nám. Míru x x x x 12303518 Ing. Eduard Šober 132339,9 x
  85 05.04.2019 Rekonstrukce chodníků Kojetín pdf pdf 16.04.2019 10:30        
  86 08.04.2019 Výsadba a mobiliář na dětské hřiště loď x x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol. s.r.o. 492556 x
  87 16.04.2019 Dodávka židlí, stolů a věšáků KD Kojetín pdf přílohy 25.04.2019 11:00 68019572 Ing. Karel Kužela 1958200 pdf
  88 26.04.2019 Koupaliště -rozšíř. Kamer, VO a chodníků x x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol. s.r.o. 1178705 pdf
  89 17.05.2019 demolice domu Tyršova 88 Kojetín x x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol. s.r.o. 766175,15 pdf
  90 17.05.2019 Rekonstrukce chodníků Kojetín pdf pdf 16.04.2019 10:30:00 29209081 NELL PROJEKT s.r.o. 578500 pdf
  91 09.05.2019 Parkoviště na ulici Družstevní v Kojetíně x x x x 29209081 NELL PROJEKT s.r.o. 60000 x
  92 09.05.2019 Výstavba parkoviště Jih x x x x 29209081 NELL PROJEKT s.r.o. 120000 x
  93 23.05.2019 Klimatizace radnice odbor FO x x x x 88742075 Jan Pekař 131050 x
  94 23.05.2019 VPIC-Kojetín-Blanská-rekonstrukce x x x x 4084063 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 103389 x
  95 13.06.2019 Rekonstrukce měření a regulace plynové kotelny Sever II x x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol. s.r.o. 464597 x
  96 13.06.2019 Úprava měření tepla v kotelnách dle požadavků ERU x x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol. s.r.o. 437842 x
  97 08.07.2019 Výkon TDS a koordinátor BOZP Biocentrum Kojetín pdf pdf, pdf, pdf, pdf, přílohy 16.07.2019 9:00 60710063 AQUA-CENTRUM Břeclav s.r.o. TDS:11.500/měs.  BOZP:6.000/měs. Zpráva OIP:4.000 x
  98 08.07.2019 Předlažba chodníků MŠ Hanusíkova x x x x 64607827 TECHNIS Kojetín spol. s.r.o. 129986 x
  99 08.07.2019 výměna podhledů a Led světel ZŠ nám. Míru x x x x 88916944 Oldřich Vaculík Kojetín 95406 x
  100 19.07.2019 Administrace řízení projektu a dotace "Biocentrum Kojetín". pdf pdf, pdf, pdf, pdfpdf  30.07.2019 9:00:00 27790797 GHC regio s.r.o.,Olomouc 235000 x
  101 25.07.2019 Rekonstrukce bytu č. 7 DPS Beneše x x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol. s.r.o. 225568 x
  102 25.07.2019 Rekonstrukce bytu č. 20 DPS Beneše x x x x 64608727 TECHNIS Kojetín spol. s.r.o. 212068 x
  103 23.09.2019 Výměna střešní krytiny na objektu bytového domu Sladovní 1309 v Kojetíně x x x x 45183643 Miroslav Chalánek 1.267.282,50 pdf
  104 13.11.2019 Rozšíření rozvodů optického kabelu města, dopojení ZŠ Sv. Čecha a Polikliniky x x x x 8618585 VlachStav-výstavba SEK s.r.o. 253.777,72 x
  105 19.11.2019 Administrace výběrového řízení akce Biocentrum Kojetín x x x x 28360125 Fiala,Tejkal a partneři, advokátní kancelář s.r.o. 130000 x
  106 04.02.2020 Zateplení DPS J. Peštuky v Kojetíně x x x x 25348523 HMS-REAL s.r.o. 5898650 pdf